Monumenten
De Beyart te Maastricht


Het verbouwen van een monument of een pand met gemeentelijk karakter.


Heeft uw uw pand een monumentale waarde of heeft het een ander gemeentelijk karakter.  Het pand is bij BACanisius in goede handen.

 

BACanisius heeft zich gespecialiseerd op meerdere gebieden in het verbouwen/renoveren aanpassen

en begeleiden van een monumentaal pand.


Middels een conditierapportage met een kostenraming, geven we u

inzicht in de verbouwingskosten.

Vervolgens wordt het project volledig uitgewerkt en wordt het vertaald op tekeningen, bestekken of werkomschrijvingen voor de monumentencommissie.


BACanisius is in bezit van:

Hogeschool Arnhem en Nijmegen - Restauratie bouwerken

NRC Nationaal Restauratie Centrum Amsterdan - Begeleiding Uitvoering Restauraties

Bouwradius - Werken in de restauratie, Herkennen van bouwsporen

Bouwradius - Werken in de restauratie, Herkennen van bouwstijlen

Bouwradius - Werken in de restauratie, Ramen, deuren en kozijnen 


Bouwkundig Adviesbureau Canisius  --   email: info@bacanisius.nl   -   Tel: 06-48176149 

Puntelstraat 1   6369TA   Simpelveld